Podatki 2019 Legis Beck

Kup książkę CIT podatki i rachunkowość Komentarz 2019Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych - ordynacja podatkowa, ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, o zryczałtowanym podatku dochodowym, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłacie skarbowej

Książka podatki 2019 Legis

Korzystanie zasobów osób


Prawidłowa realizacja zadań publicznych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego () sprawia wiele problemów obu stronom umowy partnerskiej. Niejasne przepisy – w połączeniu z niewystarczającym przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem osób, jakie mogłoby zaangażować się w projekt – sprawiają, że polskie instytucje i firmy rzadko decydują się na taką formę współpracy. Dzięki tej artykule dowiedzą się, jakże sprawnie i skutecznie wykorzystywać, unikając błędów na poszczególnych etapach realizacji projektów. Autor radzi m.in., jakże wybrać poprawnego partnera prywatnego, ratyfikować korzystną dla obu stron umowę partnerską i prawidłowo podzielić zadania i ryzykowny krok pomiędzy partnerów przedsięwzięcia. Odpowiada przy tym na pytania:- Jakie przedsięwzięcia mogą być realizowane w toku ?- Jak sprawdzić, oznacza to informacja inwestycja będzie opłacalna w formule ?- Czym różni się od koncesji na roboty budowlane i usługi oraz od klasycznej prywatyzacji?- Jakie środki ochrony prawnej przysługują partnerom prywatnym?- Jak wybrać właściwy model realizacji projektu i najlepszy rodzaj płatności?- Jakie kryteria oceny ofert są stosowane w ? Opracowanie jest skierowane do osób zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem wzorców, kierowników jednostek sektora finansów publicznych i przedstawicieli firm zainteresowanych współpracą z sektorem publicznym w ramach.

Czym się zajmujemy


Ordynacja podatkowa

Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych

VAT Akcyza

Uchwalenie nowej dyrektywy Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podatki i opłaty lokalne

Niniejsza Artykuł przybliża cały proces kontroli podatkowej

100 odpowiedzi o VAT

Artykuł o podatkach na 2019 rok jest przeznaczony dla wszystkich uczestnik...

Korzystanie zasobów osób

Prawidłowa realizacja zadań publicznych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego () sprawia wiele problemów obu stronom umowy partnerskiej. Niejasne przepisy – w połączeniu z niewystarczającym przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem osób, jakie mogłoby zaangażować się w projekt – sprawiają, że polskie instytucje i firmy rzadko decydują się na taką formę współpracy. Dzięki tej artykule dowiedzą się, jakże sprawnie i skutecznie wykorzystywać, unikając błędów na poszczególnych etapach realizacji projektów. Autor radzi m.in., jakże wybrać poprawnego partnera prywatnego, ratyfikować korzystną dla obu stron umowę partnerską i prawidłowo podzielić zadania i ryzykowny krok pomiędzy partnerów przedsięwzięcia. Odpowiada przy tym na pytania:- Jakie przedsięwzięcia mogą być realizowane w toku ?- Jak sprawdzić, oznacza to informacja inwestycja będzie opłacalna w formule ?- Czym różni się od koncesji na roboty budowlane i usługi oraz od klasycznej prywatyzacji?- Jakie środki ochrony prawnej przysługują partnerom prywatnym?- Jak wybrać właściwy model realizacji projektu i najlepszy rodzaj płatności?- Jakie kryteria oceny ofert są stosowane w ? Opracowanie jest skierowane do osób zajmujących się przygotowaniem i prowadzeniem wzorców, kierowników jednostek sektora finansów publicznych i przedstawicieli firm zainteresowanych współpracą z sektorem publicznym w ramach.

Najnowsze artykuły


Bądźmy w kontakcie


Zadzwoń lub napisz do nas, a my odpowiemy Tobie jak najszybciej!

6928-504-3793